top of page
  • Stephanie Stremair

Gulsott hos nyfødte

Updated: Sep 20, 2022

Gulsott er den mest vanligste tilstanden som krever kontroll etter fødselen.

Nesten 80% av barn født før terminen utvikler gulsott- men det er fortsatt 60% av terminfødte barn som utvikler det.

Opptrer i de første to dagene etter fødselen og forsvinner vanligvis i de første to ukene.

Hva er gulsott?

Huden og det hvite i øyene blir gul. Grunnen til det er økt bilirubin i blodet. Det kan skje i voksne (feks med lever sykdommer) men gulsott hos nyfødte skjer ofte: Kroppen deres har ikke kapasiteten for å bryte bilirubin ned fort nok.

Hva er bilirubin?

Bilirubin er en naturlig fargestoff (gul) som farger huden og slimhinnene gule, hvis det er for mye i blodet.

Bilirubin ble formet når gamle røde blodcellene brytes ned: Vanligvis skylles det ut som avfallsstoff i urin (gir gulfargen) og avføringen (gir brunfargen).

Hvorfor blir så mange nyfødte barn gule?

Foster har flere røde blodceller når den er fortsatt i livmoren, for å garantere nok surstoff til de voksende cellene. Etter fødselen brytes en stor antall av de extra røde blodlegemer ned: Så at MYE bilirubin skal skilles ut. Siden den lille kroppen er fortsatt umoden, har den ikke kapasiteten for å skille ut bilirubin: Det blir litt for mye og bilirubin går over i huden og slimhinnene av øyene.

  • Nyfødte har dobbelt så mye bilirubin som voksne

  • Leveren deres er fortsatt umoden og har ikke kapasiteten for å behandler extra bilirubin som kroppen produserer

Etter hvert (vanlighvis i det første to ukene), klarer den nye lille kroppen å bryte ned hele bilirubin -og naturlige hud- og øyefargen kommer tilbake. Først forsvinner gulfargen fra føtter og hender, og sist fra ansiktet.

Gulsott hos nyfødte er en normal fenomen som trengs ingen behandling- unntak hvis konsentrasjonen av bilirubin i blodet er veldig høyt.

Hva er risikoen av gulsott?

Milde former overgår av seg selv. I få tilfelle, når bilirubin-nivået er veldig høyt, kan det føre til alvorlige skader på nervesystemet: Bilirubin kommer seg gjennom blod-hjerne barrieren og inn i hjernevevet. Dette kan føre til varige hjerneskader (hørselstap, forsinket utvikling og lærevansker. Heldigvis skjer dette veldig sjelden i dag!

Dette er grunnen til at det blir så nøye undersøkt når bilirubin konsentrasjonen er høy ved fødselen!

I tillegg til gul i huden og øyene, kan kan spedbarn med alvorlig gulsott også:

  • gråte med høy lydfrekvens

  • sove mer- vanskelig å vekke

  • virker slappe

  • spise dårligere

Hva er behandlingen for høyt bilirubin?

Hvis bilirubin er for høyt, da er blir det lysbehandling: veldig enkelt og effektivt: Barnet legges i en spesielt lyskasse og huden lysbehandles. Det er ingen bivirkning, unntatt at det kan være vanskelig for foreldrene å se deres lille barn i lyskassen med “sol-brillene”.

Hvis bilirubin er svært høyt, lysbehandlingen ikke virket og risiko for hjerneskade er høyt, da kan blodoverføring være nødvending. (Dette skjer veldig sjelden)

phototherapy for neonatal jaundice

Brystmelk- gulsott

Noen barn kan ha økte menger av bilirubin i blodet ved amming. Årsaken til det er fortsatt ukjent, men dette er en helt uskyldig tilstand. Denne gulsotten viser seg vanligvis fra dag tre og kan vare rund 4 uker etter fødselen.

Tips for foreldre:

-Se på det “hvite” i øyene for å måle gulsott

-Hvis det er økende gulsott, ta kontakt med helsestasjonen/fødeavdelingen!

-Naturlig sol lys kan hjelpe. (Forsiktig med det! Både for solbrenthet og spedbarnets dårlig evne å regulere kroppstemperaturen!)

Hvorfor vil osteopaten din vite hvis barna hadde gulsott?

En pediatrisk osteopat vil spørre nøye om fødselen og også om gulsott: Har det vært problemer med gulsott? Trengte det behandling? Hvor lang varte det?Trengtes det lysbehandlingen eller blodoverføring?

Disse spørsmålene er for å vite hva den lille kroppen har allerede vært gjennom. Spesielt når vi ser barn med forsinkete milepæler eller mistenkt neurologisk skade vil vi spørre mye om gulsott og fødselen. Det kan være at ikke fødselen eller graviditeten, men gulsott og andre sykdommer i tidligere liv har skadet det sentrale nervesystemet.

Problemer med "attachment" eller "shock" er noe vi ofte finner etter lysbehandlingen og blodoverføringen. Men dette avhenger mye av hvordan foreldene klarte seg med situasjonen og akkurat hva som skjedde i sykehus.

Dette er hvorfor vi vil vite så mye som mulig!

337 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page