top of page

Salgsbetingelser

 

 

Partene

Selgeren er Stremair Osteopati , Rona 2 4639 Kristiansand, stremair-osteopathy@gmail.com +4745124746 Org nr 913857356,  , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen

Betaling

Betaling for gavekort bestilt på nettsiden foregår gjennom vipps av kjøperen og anses som bindende avtale når betalingen er gjennomført.

Levering

Gavekort anses som levert etter betalingen er gjennomført av kjøperen og kjøperen har mottatt bekreftelse

Angrerett

Kontakt selgeren i løpet av 14 dager etter kjøp av gavekort for å angre på kjøpet.

 

Returrett

Gavekort kan ikke returneres, men kan bli fordelt over flere personer og brukt i løpet av et år etter bestilling av gavekort.

 

Personopplysninger

Selgeren kan,  i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

bottom of page