top of page

Typiske barneplager:

 • urolige spedbarn

 • søvnproblemer

 • ammevansker

 • sugevansker

 • forstoppelse

 • fordøyelsesproblemer

 • reflux

 • KISS-KIDD

 • Plagiocephaly

 • raske fødsler

 • langvarige slitsomme fødsler

 • keisersnitt

 • tvilling

 • tang eller vacuum

 • relasjonsproblemer 

 • forsinket utvikling

Hva gjør osteopaten?

 

Etter en god samtale om graviditeten, fødselen og barnets liv til nå, undersøker vi barnet forsiktig og grundig- både med aldersavhengige nevrologisk og osteopatisk undersøkelse av hele kroppen. Avhengig fra hva vi finner, forklarer vi funnene til foreldrene og foreslår en behandlingsplan. Etter at vi har fått samtykket av foreldrene, behandler vi barnets spenninger med skånsom og trygt osteopati.

 

Hva vil du se?

Denne manuelle behandlingsformen bruker veldig milde trykk. Behandlingen er veldig fokusert og barn responderer raskt. Vi jobber alltid med hele kroppen- spesielt hos spedbarnBarna blir roligere jo mer kroppen deres er avslappet. 

Kraniosakrale terapi for barn i Kristiansand, kraniosakral osteopati for barn kristiansand, Kristiansand kraniosakral osteopati for barn, spedbarn kraniosakral osteopati i Sørlandet.
bottom of page